logoostatak
LINIX d.o.o.
proizvodnja i prodaja osobne zaštitne opreme od kože, tekstila i gume te kožne odjeće od različitih vrsta koža
Linix d.o.o.
Kuršanec, Glavna 123
40000 Čakovec
Hrvatska

tel: 040 389 416
fax: 040 389 431
e-mail: linix[at]linix.hr
Radno vrijeme:
pon-pet 7:00-15:00
  poslijepodne prema dogovoru
  ili telefonskoj najavi
LINIX d.o.o. za trgovinu i proizvodnju kožnih i tekstilnih proizvoda
Glavna 123, Kuršanec, 40000 Čakovec
OIB: 69759481281
Trgovački sud Varaždin, MBS: 3535070
Temeljni kapital: 401.700,00 kn; povećan unosom stvari u procijenjenoj vrijednosti od 351.357,72 kn te iz sredstava društva prijenosom dobiti iz 1993. i 1994. g., te revalorizacijskih rezervi u iznosu od 49.282,45 kn
Uprava: Lidija Šac
Žiro račun: 2340009-1116016052 (Privredna banka Zagreb d.d.)
Copyright Linix d.o.o. 2012. Sva prava pridržana.